Retourzendingen en annuleringen
Zoals beschreven in onze algemene voorwaarden, hanteren wij een 14-dagen retourbeleid, wanneer u bij ons winkelt. Retourmeldingen na 14 dagen van ontvangst van de artikelen worden niet meer geaccepteerd.

Als u iets wilt retourneren, als gevolg van een annulering of claim, werkt het als volgt:

1) Schrijf ons!
U moet ons binnen 14 dagen na ontvangst laten weten, dat u van uw aankoop af wilt. De melding moet gestuurd worden naar info@sfeerscent.nl. In de e-mail hebben we de volgende informatie nodig:

Schrijf in de onderwerpregel retour en ordernummer (laatste 7 cijfers), bijvoorbeeld: Retour 1234567
Schrijf in de e-mail de reden, waarom u een artikel wilt retourneren.
U moet ook een duidelijke foto van het artikel meesturen, als het artikel een fout of defect heeft. Zonder een duidelijke foto kunnen wij de retourzending helaas niet in behandeling nemen!
Laat ons weten of u de prijs van een retourlabel van ons wilt weten.
Schrijf ons uw naam, telefoonnummer en ordernummer.
Schrijf ons uw rekeninginformatie (IBAN & BIC) als de bestelling werd betaald via bankoverschrijving.
2) Wacht op een antwoord!
We proberen altijd snel te antwoorden tijdens de kantooruren van 9 tot 16 (en niet later dan 24 uur). Als het om een klacht gaat, MOET u wachten op ons antwoord, voordat u eventueel iets terugstuurt.

3) Verpak de koopwaar zorgvuldig!
Het is uw verantwoordelijkheid dat de producten veilig worden verzonden. U kunt bijvoorbeeld de verpakking waarin u de producten heeft ontvangen hergebruiken (of delen daarvan, als u maar een klein deel van de bestelling terugstuurt). Vergeet niet om zeer zorgvuldig te verpakken, zodat de goederen onbeschadigd naar ons teruggestuurd kunnen worden. Dit is vooral belangrijk als u glas of porselein, hout, blikken en dergelijke terugstuurt.

4) Vermeld uw naam, telefoonnummer en ordernummer (7 cijfers)!
U kunt de originele pakbon bijsluiten of gewoon een nieuw briefje schrijven (ook met de hand) met uw naam, telefoonnummer en ordernummer (laatste 6 cijfers). Dan kunnen wij uw bestelling gemakkelijk terugvinden in ons systeem.

5) Stuur het pakket naar ons op, naar het onderstaande adres!
Ga naar het postkantoor / pakketwinkel en stuur het pakket op. U kunt ook een retourlabel kopen. Informeer naar de prijzen en mogelijkheden door te schrijven naar info@sfeerscent.nl

6) Voor een snelle afhandeling, stuurt u ons de track & tracecode , zodat wij het pakket kunnen volgen. 

7) Wij betalen u uw geld terug!
Kort nadat wij uw retourzending hebben ontvangen, sturen wij een creditnota naar het e-mailadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven. Wij storten uw geld terug op uw creditcard/rekening, waarmee uw bestelling is betaald. Let op: Het kan een paar dagen duren voordat u het geld op uw rekening ontvangt.(max.14 dagen)

Let op: Indien bij retournering het factuurbedrag onder het verzendvrije bedrag, worden de verzendkosten van het terug te betalen bedrag afgetrokken.
Dit geldt ook bij annuleren van een deel van de order.
Voorbeeld: U koopt 4 artikelen voor een totaal waarde van € 69,95 , dit bedrag komt in aanmerking voor gratis verzending. Helaas is 1 artikel niet op voorraad en u wilt de andere artikelen wel al ontvangen. Deze worden meteen verzonden. Achteraf besluit u het laatste artikel te annuleren. Dit is een artikel t.w.v. € 19,95, het totaal order bedrag wordt dan € 50,=. Het aan u terug te betalen bedrag wort dan € 19,95 minus verzendkosten € 5,95 is totaal € 14,=
Neemt u a.u.b. ook in acht dat ,wij geen kaarsen die reeds gebrand zijn retour nemen!

7) Ruilen

Artikelen kunt u ruilen door de artikelen te retourneren en vervolgens gelijk een nieuwe bestelling te plaatsten op de website. Zo ziet u direct of het artikel nog beschikbaar is. 

Een op een artikelen ruilen is helaas niet mogelijk, het is ook niet mogelijk om via het herroepingsformulier een vervangend artikel aan te vragen. 

Wij kunnen helaas vanwege technische redenen de bestellingen niet met elkaar verrekenen.Retouradres:
 
 • Sfeer & Scent
 • De Koumen 60
 • 6433 KD Hoensbroek
 • Nederland


 
Returns and cancellations

As described in our terms and conditions, we have a 14-day return policy, when you shop with us.

If you want to return something, due to a cancellation or claim, it works as follows:

1) Write to us!

You must notify us within 14 days of receipt, that you want to cancel your purchase. The notification must be sent to info@sfeerscent.nl. In the email, we need the following information:

 • In the subject line write return and order number (last 7 digits), for example: Return 1234567
 • In the email, please write the reason, why you wish to return an item.
 • You are welcome to include a clear photo of the item, if the item has a flaw.
 • Tell us if you want to know the price of a return label from us.
 • Write us your name, telephone number, and order number.
 • Write us your account information (IBAN & BIC) if the order was paid via bank transfer.
2) Wait for an answer!

We always try to respond quickly during business hours from 9 to 16 (and no later than 24 hours). If it concerns a claim, you MUST wait for our response, before possibly sending something back.

3) Pack the merchandise carefully!

It is your responsibility that the products get sent off securely. You can for example reuse the packaging you received the products in (or parts of it, if you only send a small part of the order back). Remember to pack very carefully, so that goods can be returned to us unscathed. This is especially important if you are returning glass or porcelain, wood, tins and the like.

4) Please include your name, phone number and order number (7 digits)!

You can include the original delivery note or simply write a new note (also by hand) with your name, phone number and order number (last 6 digits). Then we can easily find your order in our system.

5) Send the package to us, to the address below!

Go to the post office / parcel shop and send the package. You can also buy a return label. Find out prices and options by writing to info@sfeerscent.nl

6) We will refund your money!

Shortly after we have received your return shipment, we will send a credit note to the email address you provided with your order. We will refund your money to your credit card / account, with which your order was paid for. Please note: It may take a few days until you receive the money on your account.

Our return address:
 • Sfeer & Scent
 • De Koumen 60
 • 6433 KD Hoensbroek
 • Nederland
 • (Send directly to the address above. Not to a package store or post office).