Weergave:


Bezig met laden...
  • check Verzending binnen 24 uur!
  • check Gratis levering vanaf €75= (Nederland)
  • check Online veilig & snel betalen

 
Bevat Eugenol
 
WAARSCHUWING: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vermijd het inademen van damp of stof. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud / verpakking naar goedgekeurde stortplaats brengen, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Bevat kaneelaldehyde, alpha-Amylcinnamaldehyde. Kan een allergische reactie veroorzaken.